Úmrtní list

Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům.

K ověření právního zájmu by měli tito jmenovaní při objednávání pohřbu doložit rodný nebo oddací list a doklad totožnosti.

Úmrtní list bude zaslán doporučeně poštou z příslušné matriky úmrtí do 1 měsíce, pokud není dohodnuto při sjednávání pohřbu jinak.

ŽÁDOST O STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK NA POHŘEB

Na oddělení státní sociální podpory v místě trvalého bydliště objednavatele vyplní žadatel (objednavatel pohřbu) formulář „Žádost o pohřebné“, které činí 5.000 Kč.

Potřebné doklady: úmrtní list, faktura (objednávka pohřbu - daňový doklad) a doklad o zaplacení pohřbu, občanský průkaz objednavatele pohřbu.

Po odevzdání vyplněné žádosti o pohřebné bude částka pohřebného bezhotovostně poukázána objednavateli pohřbu.

Podmínky nároku na pohřebné

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb

  • a) dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
  • b) osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt na území České republiky

Je nutné vrátit kartu zdravotního pojištění zemřelého na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny a odhlásit důchod na ČSSZ Praha 5, Křížová 25, tel.: 257 061 111.

Veškeré informace Vám rádi podáme na nonstop lince našeho pohřebního ústavu +420.725 900 800

 

 

Kontaktní informace

Pohřební ústav Pegas CZ s.r.o.
Kateřinská 13
Praha 2, 120 00
IČo: 25631845

Č.ú: 2111035002/2700

zapsáno 15.12.97 u Městského soudu v Praze odd. c, vložka 56424

E-mail:

Otevřeno:

Pondělí - Pátek 7.30 - 17.00
Sobota - Neděle 10.00 - 15.00

Telefony

+420.224 942 048
+420.224 941 453

Zahraniční oddělení 

+420.606 614 013

Pohřební ústav Pegas CZ s.r.o. je členem sdružení pohřebnictví.      

 

Zásady ochrany osobních údajů

Informace pro spotřebitele

Informace o využití cookies

Kontaktní informace

Pohřební ústav Pegas CZ s.r.o.
Kateřinská 13
Praha 2, 120 00
IČo: 25631845

Č.ú: 2111035002/2700

zapsáno 15.12.97 u Městského soudu v Praze odd. c, vložka 56424

E-mail:

Otevřeno:

Pondělí - Pátek 7.30 - 17.00
Sobota - Neděle 10.00 - 15.00

Telefony

+420.224 942 048
+420.224 941 453

Zahraniční oddělení 

+420.606 614 013

Pohřební ústav Pegas CZ s.r.o. je členem sdružení pohřebnictví.      

 

Zásady ochrany osobních údajů

Informace pro spotřebitele

Informace o využití cookies