Jak získat hrobové místo: koupě, pronájem, odprodej

  
Jak získat hrobové místo: koupě, pronájem, odprodej

Pokud přemýšlíte nad pořízením hrobového místa, je dobré seznámit se s postupem a s možnostmi, které v dané situaci máte.

V prvním kroku si promyslete, o jaké místo máte zájem. V nabídkách můžete narazit na tyto pojmy:

  • Hrobové místo: Jedná se o místo na pohřebišti, které je určené pro zřízení hrobu nebo hrobky, případně se může jednat o místo vyhrazené pro uložení jednotlivých uren. Takto se obecně označují jakákoli místa určená k pohřbívání.
  • Hrob: Hrob je místo, které je určené pro uložení lidských ostatků do země. Existují dva typy hrobů. Prvním typem je kostrový hrob, který je určen k uložení rakví. Jeho výměra by měla být cca 2 m2 (jednohrob) nebo 4 m2 (dvojhrob). Do kostrového hrobu je možné uložit maximálně dvě rakve nad sebe. Druhým typem je urnový hrob, který je určený pro uložení zpopelněných lidských ostatků. Rozměr urnového hrobu bývá menší, cca 1 m2.
  • Hrobka: Je to stavba, která má podzemní nebo nadzemní prostor určený k ukládání lidských pozůstatků. Většinou se jedná o vyzděný podzemní prostor.
  • Hrobové nebo hrobkové zařízení: Jedná se o veškeré příslušenství nebo doplňky umístěné na hrobovém místě, jako je pomník, krycí deska aj.
  • Okno v kolumbáriu: Jedná se o výklenek, do kterého se v kolumbáriu ukládají zpopelněné ostatky v urnách. Každý výklenek má prosklená uzavíratelná dvířka, k nimž má přístup jen nájemce okénka.

Jakmile máte vyjasněné, o jaké místo máte zájem, můžete se zaměřit na samotný proces získání hrobového místa.

Jak probíhá koupě/pronájem hrobového místa?

Pokud si chcete pořídit hrobové místo, pak mohou nastat dva případy: buď si budete pořizovat nově vytvořené hrobové místo bez jakékoli historie, anebo si od původního majitele pořídíte místo, na němž již byl někdo pohřben. Buď majitel místa nabízí místo sám k odprodeji (například na webech bazarů), případně je možné si pořídit hrobové místo z nabídky provozovatele hřbitova (v případě pražských hřbitovů se většinou jedná o Správu pražských hřbitovů). Jedná se o místa, za která majitel dlouhodobě neplatí potřebné poplatky a jsou opuštěné. Aktuální nabídku hrobových míst najdete na webech provozovatelů hřbitovů, případně jejich seznam dostanete na vyžádání po telefonu.

Jaké náklady můžete čekat v souvislosti pořízením hrobu?

Je dobré vědět, že při pořízení hrobového místa si dané místo na hřbitově pouze pronajímáte. Jediné, co přechází do vašeho vlastnictví, je veškeré hrobové zařízení (tedy náhrobek, krycí deska apod.). Podle toho je třeba počítat s několika druhy nákladů:

  • Pořizovací cena: Cena je stanovena buď současným majitelem nebo soudním znalcem, může se lišit podle lokality hřbitova. Tuto cenu zaplatíte jednorázově současnému majiteli nebo pronajímateli, který vám místo přenechává.
  • Nájem: Kromě pořizovací ceny se za každé hrobové místo platí nájem. V případě pražských hrobů se nájem hradí na 10 let dopředu u hrobů, na 5 let dopředu u urnového hrobu a na 20 let dopředu u hrobky. Je třeba počítat také s platbou za služby, což jsou režijní náklady spojené s údržbou hřbitova. Cenu nájmu a služeb zjistíte u provozovatele hřbitova.
  • Hrobové zařízení: Pokud koupíte používaný hrob, přechází do vašeho vlastnictví veškeré hrobové zařízení. Je proto třeba počítat s případnými náklady na renovaci nebo dotvoření hrobu podle vašeho přání. Pokud kupujete nový hrob, pravděpodobně na něm budete chtít běžné hrobové zařízení vytvořit, je tedy třeba počítat s náklady na pořízení rámu, krycí desky a pomníku.
  • Exhumace: Stejně jako přebíráte zodpovědnost za hrobové zařízení, přebíráte také zodpovědnost za uložené ostatky. Nezpopelněné ostatky zůstávají v hrobě soustředěné na dně výkopu. V případě, že nový nájemce nechce mít původní zpopelněné ostatky v hrobě uložené, může je nechat na vlastní náklady exhumovat. Cena za exhumaci může být i vyšší než samotná koupě a pronájem hrobu, proto se dopředu informujte u provozovatele hřbitova, jaké jsou vaše možnosti.
  • Správa hrobového místa: I samotná péče o hrob může stát určité finance. Dlouhodobě tedy počítejte s náklady na péči o hrob, výsadbu, péči o hrobové zařízení apod.

Pokud jste se všemi těmito informacemi srozuměni, můžete se pustit do výběru hrobového místa ve vámi zvolené lokalitě.

Nabídka hrobů Správy pražských hřbitovů

Informace: https://www.hrbitovy.cz/?page_id=55

Seznam hrobů: https://www.hrbitovy.cz/?cat=3

Inzerce hrobů v bazarech

Například https://www.prodejhrobu.cz/

 

Potřebujete poradit? Rádi Vám podáme jakékoliv informace na nonstop lince našeho pohřebního ústavu: +420 800 176 423.

- Mohlo by Vás zajímat -
Vyklizení bytu po zemřelém

Vyklizení bytu po zemřelém

Smrt blízkého člověka může být nečekaná, ale vždy je tragick...
Více
Slovník pojmů: pohřby a pohřebnictví

Slovník pojmů: pohřby a pohřebnictví

Možná jste nedávno narazili na termín, jehož význam vám není...
Více
Vše o dědictví, dědickém řízení a závěti

Vše o dědictví, dědickém řízení a závěti

Chvíle, kdy z našeho života odejde někdo z blízkých, mohou b...
Více
v

Partnerské organizace

Jsme hrdým členem profesních spolků a významným partnerem těchto organizací.