Slovník pojmů: pohřby a pohřebnictví

  
Slovník pojmů: pohřby a pohřebnictví

Možná jste nedávno narazili na termín, jehož význam vám není úplně znám, a rádi byste si doplnili své znalosti. Nebo se zabýváte výběrem pohřbu a názvy některých služeb vám nejsou úplně jasné. Pro všechny tyto případy přinášíme slovník často používaných pohřebních pojmů, jejichž význam nemusí být běžně znám. Výrazy jsou seřazeny abecedně.

Co je…

Balzamace

Balzamace je jedna z možných úprav zesnulého. Jedná se o odborný postup, který zamezí, aby u zesnulého docházelo k posmrtným změnám. Díky tomu může být zesnulý vystavován při pokojové teplotě i delší dobu po smrti. Více si můžete přečíst v článku o úpravách zesnulého.

Epitaf, epitafní destička

Epitaf je krátký náhrobní nápis, který stručně říká něco bližšího o zesnulém. Může se jednat o shrnutí života nebo citát v kombinaci se jménem či jiným údajem. Bývá uvedený na náhrobku, náhrobním kameni nebo epitafní destičce.

Kar

Jedná se o jiný název pro pohřební hostinu, tedy posezení u pití či jídla, které probíhá po smutečním obřadu. Kar může mít různé podoby, více se dočtete v našem článku o smuteční hostině.

Katafalk

Katafalk označuje vyvýšenou plochu, na kterou se v obřadní síni nebo v kostele umisťuje rakev se zesnulým. Jedná se o pietní místo, které často bývá doplněné živými smutečními květinami nebo jinou výzdobou.

Kondolence

Kondolence je vyjádření soustrasti, kterou projevuje širší okolí zesnulého nejbližším pozůstalým. Kondolence může probíhat osobně nebo písemně. Více si můžete přečíst v našem článku o kondolenci.

Kondukt

Jako kondukt se označuje pohřební průvod. Součástí průvodu může být kočár nebo pohřební vůz s rakví, pozůstalí a jiní účastníci pohřbu, případně i smuteční kapela.

Konzervace

Konzervace je proces, který zpomalí biologické procesy po smrti člověka. Provádí se za pomoci speciálních přípravků. Nejčastěji se provádí kvůli přepravě zesnulého do země, v tomto případě je totiž tato úprava povinná. Více v našem článku o úpravách zesnulého.

Kremace (také cinerace nebo incinerace)

Jedná se o způsob pohřbu zesnulého, kdy je jeho tělo spáleno v kremační peci za vysoké teploty. Popel zesnulého je poté v urně uložen do hrobu nebo kolumbária, případně se přistupuje k vsypu nebo rozptylu popela.

Máry

Jako máry se označují pohřební nosítka, která slouží k přenosu rakve. Využívají se například u pohřbu s obřadem, po kterém je rakev se zesnulým přesouvána na hřbitov.

Parte

Parte je označení pro smuteční oznámení, tedy dokument, který slouží k pietnímu oznámení smrti určité osoby jeho rodině, přátelům a jiným blízkým osobám. Nejčastěji má tištěnou podobu, v poslední době je stále oblíbenější posílání elektronické podoby parte. Více zjistíte v našem článku o smutečním oznámení.

Rekviem, requiem

Rekviem je název pocházející z latiny a označuje česky zádušní mši neboli mši za zemřelé. V katolické liturgii se slouží jako součást samotného pohřebního obřadu, případně se organizují rekviem jako vzpomínka na zesnulého.

Repatriace

Repatriace je proces zahraničního převozu zesnulého, a to z České republiky do zahraniční země (v případě cizích státních příslušníků) nebo naopak ze zahraniční země do ČR (v případě Čechů zesnulých v zahraničí). Repatriace musí probíhat za přísného dodržení hygienických i byrokratických podmínek. Více o této službě zjistíte v sekci o zahraniční repatriaci.

Rubáš

Tento název označuje jednoduché oblečení pro zesnulého, tedy oděv, do kterého je po smrti oblečený k poslednímu rozloučení. Nejčastěji se jedná o jednoduché bavlněné rouno, vyrábí se v několika variantách a v bílé nebo černé barvě. Pozůstalí si vždy mohou zvolit, zda bude zesnulý pohřben v rubáši nebo v oblečení, které mu sami vyberou a přichystají (nejčastěji se jedná o oblek nebo elegantní šaty). Více zjistíte v našem článku o oblečení pro zesnulého.

 

Pokud hledáte pomoc nebo informace týkající se pohřbů, můžete kontaktovat pohřební ústav PEGAS CZ na naší nonstop lince +420 800 176 423.

- Mohlo by Vás zajímat -
Vyklizení bytu po zemřelém

Vyklizení bytu po zemřelém

Smrt blízkého člověka může být nečekaná, ale vždy je tragick...
Více
Jak získat hrobové místo: koupě, pronájem, odprodej

Jak získat hrobové místo: koupě, pronájem, odprodej

Pokud přemýšlíte nad pořízením hrobového místa, je dobré sez...
Více
Vše o dědictví, dědickém řízení a závěti

Vše o dědictví, dědickém řízení a závěti

Chvíle, kdy z našeho života odejde někdo z blízkých, mohou b...
Více
v

Partnerské organizace

Jsme hrdým členem profesních spolků a významným partnerem těchto organizací.