Slovník pojmů: pohřby a pohřebnictví

  
Slovník pojmů: pohřby a pohřebnictví

Možná jste nedávno narazili na termín, jehož význam vám není úplně znám, a rádi byste si doplnili své znalosti. Nebo se zabýváte výběrem pohřbu a názvy některých služeb vám nejsou úplně jasné. Pro všechny tyto případy přinášíme slovník často používaných pohřebních pojmů, jejichž význam nemusí být běžně znám. Výrazy jsou seřazeny abecedně.

Co je…

Balzamace: Balzamace je jedna z možných úprav zesnulého. Jedná se o odborný postup, který zamezí, aby u zesnulého docházelo k posmrtným změnám. Díky tomu může být zesnulý vystavován při pokojové teplotě i delší dobu po smrti. Více si můžete přečíst v článku o úpravách zesnulého.

Epitaf, epitafní destička: Epitaf je krátký náhrobní nápis, který stručně říká něco bližšího o zesnulém. Může se jednat o shrnutí života nebo citát v kombinaci se jménem či jiným údajem. Bývá uvedený na náhrobku, náhrobním kameni nebo epitafní destičce.

Kar: Jedná se o jiný název pro pohřební hostinu, tedy posezení u pití či jídla, které probíhá po smutečním obřadu. Kar může mít různé podoby, více se dočtete v našem článku o smuteční hostině.

Katafalk: Katafalk označuje vyvýšenou plochu, na kterou se v obřadní síni nebo v kostele umisťuje rakev se zesnulým. Jedná se o pietní místo, které často bývá doplněné živými smutečními květinami nebo jinou výzdobou.

Kondolence: Kondolence je vyjádření soustrasti, kterou projevuje širší okolí zesnulého nejbližším pozůstalým. Kondolence může probíhat osobně nebo písemně. Více si můžete přečíst v našem článku o kondolenci.

Kondukt: Jako kondukt se označuje pohřební průvod. Součástí průvodu může být kočár nebo pohřební vůz s rakví, pozůstalí a jiní účastníci pohřbu, případně i smuteční kapela.

Konzervace: Konzervace je proces, který zpomalí biologické procesy po smrti člověka. Provádí se za pomoci speciálních přípravků. Nejčastěji se provádí kvůli přepravě zesnulého do země, v tomto případě je totiž tato úprava povinná. Více v našem článku o úpravách zesnulého.

Kremace (také cinerace nebo incinerace): Jedná se o způsob pohřbu zesnulého, kdy je jeho tělo spáleno v kremační peci za vysoké teploty. Popel zesnulého je poté v urně uložen do hrobu nebo kolumbária, případně se přistupuje k vsypu nebo rozptylu popela.

Máry: Jako máry se označují pohřební nosítka, která slouží k přenosu rakve. Využívají se například u pohřbu s obřadem, po kterém je rakev se zesnulým přesouvána na hřbitov.

Parte: Parte je označení pro smuteční oznámení, tedy dokument, který slouží k pietnímu oznámení smrti určité osoby jeho rodině, přátelům a jiným blízkým osobám. Nejčastěji má tištěnou podobu, v poslední době je stále oblíbenější posílání elektronické podoby parte. Více zjistíte v našem článku o smutečním oznámení.

Rekviem, requiem: Rekviem je název pocházející z latiny a označuje česky zádušní mši neboli mši za zemřelé. V katolické liturgii se slouží jako součást samotného pohřebního obřadu, případně se organizují rekviem jako vzpomínka na zesnulého.

Repatriace: Repatriace je proces zahraničního převozu zesnulého, a to z České republiky do zahraniční země (v případě cizích státních příslušníků) nebo naopak ze zahraniční země do ČR (v případě Čechů zesnulých v zahraničí). Repatriace musí probíhat za přísného dodržení hygienických i byrokratických podmínek. Více o této službě zjistíte v sekci o zahraniční repatriaci.

Rubáš: Tento název označuje jednoduché oblečení pro zesnulého, tedy oděv, do kterého je po smrti oblečený k poslednímu rozloučení. Nejčastěji se jedná o jednoduché bavlněné rouno, vyrábí se v několika variantách a v bílé nebo černé barvě. Pozůstalí si vždy mohou zvolit, zda bude zesnulý pohřben v rubáši nebo v oblečení, které mu sami vyberou a přichystají (nejčastěji se jedná o oblek nebo elegantní šaty). Více zjistíte v našem článku o oblečení pro zesnulého.

- Mohlo by Vás zajímat -
Vše o dědictví, dědickém řízení a závěti

Vše o dědictví, dědickém řízení a závěti

Chvíle, kdy z našeho života odejde někdo z blízkých, mohou b...
Více
Notářské řízení a vyzvednutí urny

Notářské řízení a vyzvednutí urny

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně. ...
Více
Vše o vydání úmrtního listu

Vše o vydání úmrtního listu

Co je to úmrtní list Podle definice uvedené v zákoně se jed...
Více

Partnerské organizace

Jsme hrdým členem profesních spolků a významným partnerem těchto organizací.