Pohřebné – státní příspěvek na pohřeb

  
Pohřebné – státní příspěvek na pohřeb

Zařizování pohřbu může být pro pozůstalé finančně i psychicky náročnou záležitostí. Pohřebné neboli státní příspěvek na pohřeb je způsobem, jak se stát snaží ulehčit pozůstalým z finanční stránky. Co obsahuje tento článek?

Co je to pohřebné neboli státní příspěvek na pohřeb

Pohřebné je jednou z dávek sociální podpory, která má pomoci pokrýt náklady na vypravení pohřbu nezaopatřeného dítěte nebo rodiče takového dítěte. Vyplácí se jednorázově.

Kde se žádá o pohřebné

O pohřebné se žádá na krajské pobočce Úřadu práce podle trvalého bydliště toho, kdo pohřeb objednává. Pokud nevíte, kam se vydat, pomůže vám seznam poboček

Kdo má nárok na pohřebné

Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Je podmínkou, aby zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Jaká je výše pohřebného a jak se vyplácí

Pohřebné je stanoveno na pevnou částku, kterou je 5 000 Kč. Nezáleží na příjmu rodiny, ani na jiných finančních záležitostech. Po odevzdání vyplněné žádosti o pohřebné a jejím schválení je částka pohřebného bezhotovostně poslána na účet objednavatele pohřbu.

Co potřebujete k získání pohřebného

  • úmrtní list
  • faktura (objednávka pohřbu – daňový doklad)
  • doklad o zaplacení pohřbu
  • občanský průkaz objednavatele pohřbu
  • vyplněnou žádost o pohřebné

Žádost o pohřebné (státní příspěvek na pohřeb)

Aktuální formulář žádosti o pohřebné je k dispozici na webu Ministerstva vnitra:

Tento formulář můžete vyplnit online, poté uložit nebo poslat přes datovou schránku. Šablonu pro ruční vyplnění si můžete také vytisknout, vyplnit ručně a odnést na pobočku ČSSZ.

Veškeré informace Vám rádi podáme na nonstop lince našeho pohřebního ústavu +420 725 900 800.

- Mohlo by Vás zajímat -
Vše o dědictví, dědickém řízení a závěti

Vše o dědictví, dědickém řízení a závěti

Chvíle, kdy z našeho života odejde někdo z blízkých, mohou b...
Více
Notářské řízení a vyzvednutí urny

Notářské řízení a vyzvednutí urny

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně. ...
Více
Vše o vydání úmrtního listu

Vše o vydání úmrtního listu

Co je to úmrtní list Podle definice uvedené v zákoně se jed...
Více

Partnerské organizace

Jsme hrdým členem profesních spolků a významným partnerem těchto organizací.