Pracovní volno na pohřeb - nárok podle zákoníku práce

  
Pracovní volno na pohřeb - nárok podle zákoníku práce

Pracovní volno na pohřeb je důležitým právním nárokem, který zaměstnanci mají. V našem článku se podíváme na to, kdo má nárok na volno na pohřeb podle zákoníku práce. Zjistíme, kdy a kolik dní volna lze očekávat. Rovněž si povíme, jaké dokumenty budete potřebovat k získání volna a kdo je zodpovědný za jeho placení. Dále se budeme zabývat otázkou, kdo vydává potvrzení o účasti na pohřbu. A nakonec se budeme věnovat nároku na volno při zařizování pohřbu. Přinášíme vám jednoduchý přehled právních aspektů volna na pohřeb v České republice.

 

Kdo má nárok na volno na pohřeb – zákoník práce

Podle zákoníku práce České republiky mají nárok na pracovní volno na pohřeb následující osoby:

Zaměstnanec, kterému zemřel blízký člen rodiny: 

Manžel/manželka, dítě, rodič, prarodič nebo sourozenec – má nárok na pracovní volno.

Zaměstnanec, který je blízkým příbuzným zesnulého: 

Zaměstnanec může mít nárok na pracovní volno při úmrtí jiné osoby, se kterou měl blízký vztah, jako je například přítel nebo jiný člen rodiny přítel.

 

Zákoník práce volno na pohřeb:

Zákoník práce České republiky stanovuje několik ustanovení ohledně pracovního volna kvůli pohřbu. Konkrétní pravidla jsou následující:

  • Pohřeb v rodině – nárok na pracovní volno: 

Zaměstnanec má nárok na pracovní volno při úmrtí manžela/manželky, rodiče, sourozence nebo dítěte. Délka volna se může lišit v závislosti na vztahu a může být stanovena v pracovněprávních předpisech nebo kolektivní smlouvě. Obvykle se jedná o 2 až 4 pracovní dny, avšak v některých případech může být délka volna delší.

  • Pracovní volno při úmrtí jiné osoby:

Zaměstnanec může mít nárok na pracovní volno při úmrtí jiné osoby, se kterou měl blízký vztah (např. přítel nebo blízký přítel). Délka volna se může lišit v závislosti na dohodě s zaměstnavatelem.

  • Pracovní volno pro účast na pohřbu: 

Zaměstnanec má právo na volno pro účast na pohřbu blízkého člena rodiny nebo jiné osoby, se kterou měl blízký vztah. Délka volna se může lišit v závislosti na dohodě s zaměstnavatelem.

Je třeba poznamenat, že nárok na pracovní volno v souvislosti s pohřbem se může mírně lišit v závislosti na pracovněprávních předpisech, kolektivní smlouvě nebo interních předpisech zaměstnavatele. Zaměstnanci by si proto měli ověřit konkrétní ustanovení platná pro jejich pracovní poměr.

Kdy mám nárok na pracovní volno na pohřeb a kolik dní?

Pokud zemře někdo z vašich nejbližších – volno na pohřeb dítěte, manželky nebo manžela, partnera nebo partnerky

Když vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na 2 dny placeného volna a další placený den na pohřeb. Maximálně tedy můžete mít 3 dny placeného volna.

Pokud zemře váš blízký příbuzný – placené volno na pohřeb rodičů, sourozenců, prarodičů, strýce, tety, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě

Zaměstnanci mají nárok na jeden placený den volna na pohřeb, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Maximálně tedy 2 dny placeného volna.

Pokud zemře osoba, se kterou jste sdíleli domácnost

Pokud zemřel příbuzný, který není zmíněný v seznamu výše, máte nárok na jeden den placeného volna jen v případě, že v době úmrtí s vámi žil v jedné domácnosti. To samé platí také pro jakékoli jiné osoby, které s vámi žili v jedné domácnosti. Na jeden den volna tedy máte nárok i v případě, že zemřel například vás partner, s nímž jste žili ve společné vzdálenosti.

Pokud zemřel váš kolega z práce

Podle nařízení vlády je možná ještě jedna věc, a to náhrada mzdy nebo platu spolupracovníkům zesnulého. Ti mohou získat placené volno na nezbytně dlouhou dobu, během které se mají dostat na smuteční obřad, zúčastnit se jej a poté se vrátit do práce. Účastníky pohřbu si může zvolit sám zaměstnavatel, tento nárok tedy nevzniká automaticky.

Ostatní případy

Pokud i tak potřebujete volno na pohřeb, vaši jedinou možností bude domluva se zaměstnavatelem a čerpání dovolené nebo neplaceného volna.

Nárok na placené pracovní volno může být ale i zrušen, a to v případě, že měl zaměstnanec v měsíci pohřbu neomluvenou absenci v práci. V takovém případě může zaměstnavatel svému zaměstnanci odmítnout poskytnutí pracovního volna.

Co potřebujete k získání volna na pohřeb?

Pro získání volna na pohřeb v České republice je obvykle potřeba splnit několik podmínek a poskytnout určité dokumenty. Následující seznam obsahuje obecné požadavky, které byste měli splnit:

  1. Oznámení zaměstnavateli: Musíte informovat svého zaměstnavatele o úmrtí a žádat o volno na pohřeb. Je vhodné to udělat co nejdříve a poskytnout dostatečné informace o termínu a vztahu k zesnulé osobě.
  2. Doklad o úmrtí: Zaměstnavatel obvykle požaduje doklad o úmrtí, kterým se prokazuje skutečnost a datum úmrtí. Může se jednat o úmrtní list, potvrzení o úmrtí nebo jiný oficiální dokument vystavený příslušným orgánem (například matrika).
  3. Vztah k zesnulé osobě: Zaměstnavatel může vyžadovat potvrzení o vztahu k zesnulé osobě. To může být například rodný list, rodinný stavní list nebo jiný dokument, který potvrzuje příbuzenský vztah.
  4. Termín pohřbu: Zaměstnavatel může požadovat informace o termínu pohřbu, abyste mohli plánovat volno a organizovat práci kolegů.
  5. Délka volna: Podle pracovního práva je stanoveno, kolik dní volna je poskytováno v závislosti na vztahu k zesnulé osobě. Zaměstnavatel by měl být informován o tomto předpisu a měl by vám poskytnout odpovídající volno.

Je důležité si uvědomit, že přesné požadavky a postupy se mohou lišit v závislosti na pracovní smlouvě, firemních pravidlech a interních předpisech vašeho zaměstnavatele. Proto je nejlepší konzultovat s personálním oddělením nebo zaměstnavatelem, aby se zjistily přesné informace a postupy týkající se volna na pohřeb.

Kdo platí volno na pohřeb? 

V České republice je volno na pohřeb hrazeno zaměstnavatelem. Podle zákona o zaměstnanosti má zaměstnanec nárok na volno při úmrtí nejbližších příbuzných (manžel, manželka, partner, rodiče, děti, sourozenci). Délka volna se odvíjí od vztahu ke zemřelé osobě, jak píšeme výše v tomto článku.

Jak je placené volno na pohřeb? 

Během tohoto volna má zaměstnanec nárok na svou plnou mzdu, a to bez ohledu na to, zda je ve státní nebo soukromé sféře. Tento nárok na volno je upraven v pracovním právu a zaměstnavatel je povinen ho respektovat.

Kdo vydává potvrzení o účasti na pohřbu? 

Potvrzení o účasti na pohřbu v České republice vydává přímo pohřební služba, která se stará o organizaci pohřbu. Pohřební služba je odpovědná za všechny potřebné formality spojené s pohřbem a poskytuje také potvrzení o účasti na žádost zájemce.

Volno na pohřeb nebo smuteční rozloučení?

Podle zákona jsou stanovené podmínky, co je možné považovat za pohřeb a co ne. Pohřbení je uložení ostatků do hrobu, urny, či jejich rozptýlení. V případě že je s pohřbem spojena smuteční událost v jiný pracovní den, například rozloučení s blízkými, na ten již nárok na volno nevzniká.

Nárok na volno při zařizování pohřbu:

V České republice máte také nárok na volno při zařizování pohřbu. Podle zákona o zaměstnanosti má zaměstnanec nárok na volno při úmrtí nejbližších příbuzných (manžel, manželka, partner, rodiče, děti, sourozenci) nejen na samotný pohřeb, ale také na čas nutný k zařízení pohřbu.

V tomto článku bychom vám rádi poradili, na co máte nárok v případě, že zemřel některý z vašich blízkých. V určitých případech totiž máte nárok na placené volno na pohřeb, které vás uvolní z práce a umožní vám připravit pohřeb a zúčastnit se jej. Záleží ale na tom, jaký byl váš příbuzenský vztah k zemřelému a na několika dalších faktorech.

Veškeré informace Vám rádi podáme na nonstop lince našeho pohřebního ústavu +420 800 176 423.

- Mohlo by Vás zajímat -
Vyklizení bytu po zemřelém

Vyklizení bytu po zemřelém

Smrt blízkého člověka může být nečekaná, ale vždy je tragick...
Více
Jak získat hrobové místo: koupě, pronájem, odprodej

Jak získat hrobové místo: koupě, pronájem, odprodej

Pokud přemýšlíte nad pořízením hrobového místa, je dobré sez...
Více
Slovník pojmů: pohřby a pohřebnictví

Slovník pojmů: pohřby a pohřebnictví

Možná jste nedávno narazili na termín, jehož význam vám není...
Více
v

Partnerské organizace

Jsme hrdým členem profesních spolků a významným partnerem těchto organizací.