Smuteční řeč na pohřbu - vzory

  
Smuteční řeč na pohřbu - vzory

K poslednímu rozloučení se zesnulým je možno přistoupit různými způsoby. Pohřeb se zpravidla řídí buď přáním zesnulého, případně se na postupu domluví nejbližší rodina organizující pohřeb. V případě, že volíte pohřeb s obřadem (ať už církevní pohřeb v kostele nebo obřad v krematoriu), bude vám nabídnuta možnost na pohřbu pronést smuteční řeč. Je dobré vědět, že zařazení smuteční řeči do programu obřadu je čistě na vás. Pokud se vám myšlenka smuteční řeči nelíbí, je možné provést krátký jednoduchý obřad se smuteční hudbou.

Pokud budete chtít, aby na pohřbu zazněla slova o zesnulém, pak se budete muset rozhodnout, jak ke smuteční řeči přistoupíte.

Na této stránce najdete tyto informace: KDO PRONÁŠÍ SMUTEČNÍ ŘEČJAK NAPSAT SMUTEČNÍ ŘEČ (OSNOVA)PŘEDNES SMUTEČNÍ ŘEČISMUTEČNÍ ŘEČ NA HOSTINĚSMUTEČNÍ ŘEČ VZORY

Smuteční řeč

Smuteční řeč je projev, který během pohřbu s obřadem pronáší vybraný řečník. Cílem smuteční řeči je zavzpomínat na zesnulého, připomenout jeho život a umožnit tak přítomným se se zesnulými rozloučit. 

Jak má vypadat smuteční řeč?  

Příprava smuteční řeči je velmi důležitá, v tomto textu vám proto poradíme, jak vše připravit. Především je dobré si před pohřbem ujasnit a promyslet tyto body:

 • Kdo bude řečník pronášející řeč – tedy profesionální řečník nebo někdo z příbuzných či přátel? 
 • Bude řečník jen jeden nebo jich bude více? 
 • V jakém pořadí budou mluvit?
 • Jak dlouhá bude smuteční řeč a co všechny by mělo zaznít? 
 • Co řekne každý z řečníků?
 • Kdy a kde řečník na pohřbu promluví, kde bude usazen/kde bude stát, kam půjde po projevu?

V následujících řádcích vám poradíme, jak k jednotlivým bodům přistoupit.

Kdo pronese smuteční projev na pohřbu?

Při objednání pohřbu vám pohřební služba nabídne možnost, že vám smuteční projev na pohřbu pronese profesionální řečník. Toho domlouvá buď pohřební služba, nebo obřadní síň, kde se pohřeb koná. Tito řečníci mají připravené vzory smutečních řečí, poprosí vás jen o doplnění informací, které se týkají života zesnulého. Smuteční řeč si s vámi samozřejmě také schválí. Výhodou profesionálního řečníka je, že má zkušenosti s veřejným mluvením, bude mluvit pomalu, klidně a bez zadrhávání. Také jeho vystupování a oblečení bude profesionální. Nevýhodou je, že projev nebude nejspíš působit tak osobně.

Druhou variantou je, že smuteční projev na pohřbu pronese někdo z příbuzných nebo přátel. Neexistuje žádné pravidlo o tom, kdo by to měl přesně být. Je ale dobré zvolit někoho, kdo zesnulého dobře znal a nebude mít problém projev pronést. Jedná se totiž opravu o vypjatou chvíli a i zkušení řečníci někdy mívají problém řeč srozumitelně a jasně říct. Při některých příležitostech se může zkombinovat i několik projevů. V tom případě je třeba si určit pořadí a také sladit obsah projevů, aby se uváděné projevy informacemi nepřekrývaly. Jednodušší je proto varianta, kdy mluví jen jeden řečník.

Jak napsat řeč na pohřeb a doporučená osnova

Smuteční řeč nemá pevně stanovenou podobu a je vhodné přizpůsobit se vyznění obřadu, zda je tradiční nebo naopak volněji pojatý, zda probíhá v úzkém kruhu rodinném nebo i s širším okruhem přátel nebo dokonce veřejností. Je také třeba vzít v potaz, jakou délku by měly řeč mít. Níže vám doporučíme, jaké informace by ve smuteční řeči měly zaznít a v jakém pořadí.

Osnova smuteční řeči:

 • Oslovení přítomných
 • Představení se a zmínění vztahu k zesnulému
 • Představení zesnulého
 • Stručné shrnutí jeho života, vlastností a úspěchů
 • Rozloučení se a kondolence rodině

Obsah smuteční řeči

Projev by měl odrážet vztah řečníka k zemřelému a měl by obsahovat upřímnou účast. Je ale dobré vyhýbat se různým klišé, které by mohly naopak působit neupřímně. Je určená především pro nejbližší rodinu a přátele a měl by jim pomoci si zesnulého připomenout, zavzpomínat na něj a rozloučit se s ním. Smuteční řeč by neměla zmiňovat negativní vlastnosti zesnulého. Pokud chcete něco negativního zmínit, je třeba informace změkčit. Projev by neměl být postaven jako kritika zesnulého. Pokud nevíte, jak nějakou informaci podat, je vhodné držet se obyčejných a jednoduchých informací a frází.

Život by měl být shrnutý jen v několika bodech. Většinou se uvádí, kde se zesnulý narodil a žil, kolik měl sourozenců, kde studoval a pracoval, jeho svatbu a děti. Je také možné zmínit jakékoli další důležité okamžiky z života zesnulého, jakou jsou různé úspěchy, koníčky nebo vášně. Je také dobré zmínit nějakou typickou vlastnost, hlášku nebo oblíbený citát zesnulého. Díky tomu bude smuteční řeč osobnější a připomene tím zesnulého. Někdy je vhodné uvést i konkrétní situaci nebo příběh, který se dotýká zesnulého a řečníka, je ale třeba volit tuto situaci velmi citlivě s ohledem na situaci i všechny přítomné.

Přednes smuteční řeči

U smutečního projevu je důležitý nejen obsah, ale také jeho přednes. Situace může být pro spoustu řečníků velmi vypjatá a ne každý si s přednesem poradí.

Příprava

Smuteční řeč je dobré si připravit dopředu, improvizace je pro spoustu lidí velmi náročná a spolu s emocemi by se vám nemusela vyplatit. Doporučujeme si smuteční řeč připravit dostatečně dopředu a několikrát si ji vyzkoušet doma i před některým z vašich příbuzných (aby vám případně pomohl odladit případné vyznění některých vět a dal vám zpětnou vazbu). Určitě si vezměte smuteční řeč s sebou, a to i v případě, že si ji pamatujete zpaměti.

Etiketa

Řečník by měl být správně oblečený, v určité chvíli bude stát před plnou obřadní síni a je důležité, aby vypadal důstojně. Podívejte se proto na to, jaké je správné oblečení na pohřeb. Smuteční řeč si vytiskněte nebo napište na papír. Není ale vhodné papír vytáhnout zmuchlaný z kapsy. Ideálním řešením je vložit papír do pevných černých desek, které si poté rozevřete v rukou nebo rozložíte na řečnickém pultíku.

Přednes

Důležité je přijít na stanovené místo ve chvíli, kdy k tomu budete vyzváni. Jakmile začnete mluvit, připomeňte si, že je třeba, aby vás slyšeli i ti vzadu. Mluvte dostatečně nahlas, případně přímo do mikrofonu, ale zvolte pomalejší tempo a dělejte vhodné pauzu, aby všichni měli čas informace zpracovávat.

Smuteční řeč na hostině

Co se týče veřejných projevů, je třeba také zmínit jednu specifickou řeč. Nejedná se přímo o smuteční projev, ale o kratší veřejnou promluvu na smuteční hostině. Je totiž vhodné, aby v určitou chvíli někdo z blízkých příbuzných nebo přátel poděkoval za účast na hostině nebo na pohřbu a za projevené kondolence a symbolicky připil na počest zemřelého. Tento projev nemusí pronášet stejný řečník jako na pohřbu.

Smuteční řeč na pohřbu vzory: 

Smuteční řeč pro tatínka

Smuteční řeč pro maminku

Smuteční řeč pro babičku

vzor na webu Česká ordinace

Smuteční řeč pro dědečka

vzor na webu Česká ordinace

Smuteční řeč jako poděkování

vzor na webu Česká ordinace

Veškeré informace Vám rádi podáme na nonstop lince našeho pohřebního ústavu +420 800 176 423.

- Mohlo by Vás zajímat -
Odešel navždy. Jak dlouho mám držet smutek?

Odešel navždy. Jak dlouho mám držet smutek?

Někdo blízký vám odešel a pro vás jako by se zastavil čas. F...
Více
Velikonoční výzdoba hrobu: vhodné dekorace a květiny

Velikonoční výzdoba hrobu: vhodné dekorace a květiny

Spousta z rodin považuje za neodmyslitelnou součást Velikono...
Více
Děti na pohřbu: vzít je nebo je nechat doma?

Děti na pohřbu: vzít je nebo je nechat doma?

Pokud máte doma malé děti a zemřel někdo z vašich blízkých, ...
Více
v

Partnerské organizace

Jsme hrdým členem profesních spolků a významným partnerem těchto organizací.