Poradenství pro pozůstalé - psychologická pomoc pozůstalým  

  
Poradenství pro pozůstalé - psychologická pomoc pozůstalým  

Jak se vyrovnat se ztrátou blízkého člověka? Poradenství pro pozůstalé poskytuje psychologickou podporu v této náročné životní situaci. Odborníci vám pomohou zvládnout smutek, vyrovnat se s emocemi a najít cestu k uzdravení. Individuální sezení, skupinové terapie, poradenství pro děti a mládež a praktická pomoc jsou součástí nabízených služeb. Najděte podporu u asociací, poradenských center, psychiatrických zařízení nebo online platform. Neprocházejte tímto procesem sami, využijte pomoci odborníků a najděte sílu znovu se začít radovat ze života.

Poradenství pro pozůstalé

Co je poradenství pro pozůstalé:

Poradenství pro pozůstalé je forma podpory a pomoci, která je poskytována lidem, kteří ztratili svého blízkého, ať už rodinného příslušníka, partnera nebo přítele. Cílem tohoto poradenství je pomoci pozůstalým zvládnout svou ztrátu a vyrovnat se s emocemi, které s ní souvisejí.

Kdo poskytuje poradenství pro pozůstalé:

Poradenství pro pozůstalé může být poskytováno různými profesionály, jako jsou psychologové, psychiatři, sociální pracovníci nebo speciálně vyškolení poradci pro pozůstalé. Tito odborníci mají znalosti a dovednosti, které jim umožňují pracovat s lidmi truchlícími a pomáhat jim najít cestu k uzdravení.

V čem poradenství pomáhá a jaké služby poskytuje?

Během poradenství pro pozůstalé se může diskutovat o různých tématech, včetně prožívaných emocí, zvládání smutku, přijímání změn, nalezení nového smyslu života a budování nových vztahů. Poradenství může zahrnovat individuální sezení, skupinové terapie, workshopy nebo podporu prostřednictvím online komunikace.

Pomoc pozůstalým:

 • Individuální poradenství: Poskytování jednotlivým pozůstalým osobního poradenství a podpory při zvládání jejich specifických potřeb a emocí spojených se ztrátou.
 • Skupinové terapie: Organizování terapeutických skupin, ve kterých se pozůstalí mohou setkávat s ostatními lidmi, kteří procházejí podobným ztrátovým procesem, sdílet své zkušenosti a vzájemně se podporovat.
 • Poradenství pro děti a mládež: Specializované poradenství a podpora pro děti a mladé lidi, kteří procházejí ztrátou blízké osoby.
 • Poradenství pro rodiny: Poskytování podpory a poradenství pro rodiny, které se snaží zvládnout společně ztrátu a podporovat se navzájem.
 • Praktická pomoc: Poskytování informací a poradenství týkajícího se pohřbu, právních záležitostí, finančních otázek a dalších praktických aspektů spojených se ztrátou.

Psychologická pomoc pozůstalým

Potřebujete podporu při ztrátě někoho blízkého?

Poradenství pro pozůstalé je důležité, protože ztráta blízkého člověka může vést k různým emocionálním a psychickým obtížím, jako je smutek, zmatek, vztek, vina nebo depresivní stavy. Pomoc a podpora zkušených odborníků mohou pomoci pozůstalým vyrovnat se s těmito obtížemi a postupně se vracet k plnohodnotnému životu.

Pokud se ocitnete v situaci, kdy jste ztratili blízkou osobu, doporučuje se vyhledat podporu a poradenství od odborníků, kteří mají zkušenosti s prací s pozůstalými. Můžete se informovat u místních zdravotnických zařízení, poradenských center, neziskových organizací zabývajících se truchlením nebo se poradit se svým lékařem, který vám může doporučit vhodné zdroje pomoci.

Poradce pro pozůstalé

Poradce pro pozůstalé se systematicky věnuje pozůstalým a nenásilnou cestou jim pomáhá snáze přejít od prvotní „šokové fáze“ až do fáze „smíření se“ se ztrátou blízkého člověka. Upřímnou pomoc a podporu truchlícím může poskytnout téměř kdokoliv. Poradenství pro pozůstalé je ale systematická dlouhodobá činnost mající za cíl ohleduplné a empatické vedení klienta k subjektivnímu přijetí smrti blízkého. Velký důraz je kladen na volný průchod emocí klienta, přičemž samovolně dochází k odlivu stresového zatížení.

Poradenství pro pozůstalé je běžné v západní Evropě, USA a Austrálii, v ČR je tento obor prozatím velmi raný a se státní zkouškou a následným certifikátem jej provozuje jen velmi málo lidí.

Kde najdu poradce pro pozůstalé?

Pokud potřebujete psychologickou pomoc při ztrátě někoho blízkého, můžete se obrátit na následující místa:

 1. Asociace poradců pro umírající: Nabízí podporu lidem v procesu umírání a jejich pozůstalým. Svého poradce můžete najít ZDE.
 2. Psychologické poradny: Poskytují poradenství pro pozůstalé veřejnosti.
 3. Psychiatrická a lékařská zařízení: Nabízejí psychologickou podporu pro pozůstalé.
 4. Neziskové organizace: Specializují se na podporu pozůstalých a poskytují terapeutické služby.
 5. Online platformy: Poskytují poradenství a podporu prostřednictvím internetu.
 6. Pohřební služby: Pomáhají s organizací pohřbu a nabízejí emocionální podporu pozůstalým.

Pohřební služba PEGAS CZ jako jedna z prvních v ČR disponuje vlastním certifikovaným poradcem pro pozůstalé a to již od samého počátku této profese. Potřebujete-li psychologickou pomoc v období truchlení, neváhejte nás kontaktovat.

 

Veškeré informace Vám rádi podáme na nonstop lince našeho pohřebního ústavu +420 800 176 423.

- Mohlo by Vás zajímat -
Úmrtí v zahraničí – co mám dělat?

Úmrtí v zahraničí – co mám dělat?

Kolem repatriace zesnulých je spousta otazníků. Co je repatr...
Více
Jak vybrat pohřební službu?

Jak vybrat pohřební službu?

Smrt blízké osoby provázejí silné emoce. Je to pochopitelné,...
Více
Šperky na popel a pamětní diamanty

Šperky na popel a pamětní diamanty

Moderní doba neumožňuje mnohým pozůstalým navštěvovat hrob č...
Více
v

Partnerské organizace

Jsme hrdým členem profesních spolků a významným partnerem těchto organizací.