Dušičky: datum, tradice a citáty Památky zesnulých

  
Dušičky: datum, tradice a citáty Památky zesnulých

Dušičky neboli Památka zesnulých jsou tradičním svátkem pro uctění a vzpomínku na naše milované. Tento již nejen křesťanský svátek má dlouhou historii a spojuje lidi ve vzpomínce na ty, kteří nás opustili. V článku se podíváme na datum, tradice, vzpomínkové citáty a rozdíl mezi svátkem Dušiček a oslavou Halloweenu.

Co jsou Dušičky a kdy se slaví

Dušičky jsou svátkem, který slavíme 2. listopadu. Jedná se o den, kdy vzpomínáme na zemřelé a modlíme se za jejich duše. Tento svátek má kořeny v křesťanské tradici, ale slaví se i v jiných kulturách po celém světě.

Historie a tradice Svátku zesnulých

Historie Dušiček sahá až do středověku, kdy se začaly slavit jako památka na zesnulé blízké. Tradičně se v tento den navštěvují hřbitovy, zapalují svíčky a kladou se květiny a věnce na hroby. Je to doba, kdy lidé vzpomínají a uctívají památku svých předků.

Dušičky tradice a zvyky v ČR:

 • Návštěva hřbitovů: Návštěva hřbitovů je jedním z nejvýznamnějších a nejrozšířenějších zvyků spojených s Dušičkami. Lidé se v podvečer tohoto svátku vydávají na hřbitov, který bývá prozářen svíčkami a nese neopakovatelnou atmosféru pospolitosti a ústy k zesnulým. Na hrobech jsou květiny, věnce a hořící svíčky. U nich se lidé v tichosti modlí, truchlí či vzpomínají.
 • Zdobení hrobů a zapalování svíček: Zdobení hrobů květinami, věnci a svíčkami je tradičním způsobem, jak lidé projevují svou lásku a péči o zesnulé. Květiny symbolizují krásu a nesmrtelnost duší, zatímco svíčky představují světlo, které osvětluje cestu zemřelým do věčnosti. Tato výzdoba hrobů vytváří na hřbitovech dojem barevné a světelné oázy, která odráží důležitost památky zesnulých.
 • Setkání s rodinou: Dušičky jsou také časem setkání s blízkými. Lidé se v tento den často scházejí s rodinou, aby společně vzpomínali na zemřelé, vyprávěli si příběhy, navzájem se podporovali při truchlení a posilovali rodinné pouto.
 • Dušičkový průvod: Dušičkový průvod bývá krásnou tradicí, která tento svátek přibližuje hlavně dětem. Lidé se společně scházejí a procházejí ulicemi města nebo vesnice s pochodněmi, svíčkami nebo lucernami. Tento průvod má symbolický význam a slouží k uctění památky zemřelých.
 • Svíčky v oknech: Zapalování svíček za okny je další tradicí spojenou s Dušičkami. Tento zvyk má nejen symbolický význam, ale také vytváří krásný pohled na město či vesnici, kdy se večer celá krajina rozsvěcuje mnoha světýlky. Svíčky v oknech vyjadřují vzpomínku na duše zemřelých. Ke svíčce můžeme přidat i fotku či amulet, který nám milovaného připomene.

Význam věnců a dekorace na Dušičky

Věnce a květiny jsou důležitými symboly Dušiček. Lidé je kládou na hroby svých zesnulých jako projev úcty a lásky. Květiny a svíčky symbolizují nesmrtelnost duší a světlo, které osvětluje cestu zemřelým do nebe.

Na hrob vašeho blízkého můžete přidat také decentní dekorační sošky se vzpomínkovým nápisem. Tyto dekorace, květinové vazby, věnce a další služby pro vás zajišťuje pohřební služba Pegas.

Jestliže přemýšlíte jaké zvolit Dušičkové dekorace na hrob, rádi vám poradíme v TOMTO článku.

 

Dušičky a citáty

Během Dušiček se často sdílejí inspirativní citáty a verše, které nás utěšují a připomínají nám důležitost památky na zesnulé. 

Vzpomínkové citáty na dušičky

„Smrt nás nemůže odtrhnout od těch, které milujeme. Jejich památka zůstává živá v našich srdcích a my se s nimi setkáváme ve vzpomínkách a snech.“ 

„Život je krátký, ale vzpomínky jsou věčné. Duše našich blízkých nás provázejí každým krokem na naší cestě.“

„Vzpomínky jsou jako svíce, které září ve tmě.”

„Láska je věčná, převáží nás přes řeku zapomnění, nezná hranic, přežívá smrt.”

„Zemřít znamená stát se hvězdou, která září na nebi a dává nám sílu a naději ve tmě.”

„Není zde žádná smrt, pouze nový začátek.”

„Vzpomínky jsou jako zářivé hvězdy na noční obloze, v temnotě poznáváme jejich největší krásu.“ 

„Již přešel na druhou stranu, ale nikdy nás neopustil. Je s námi ve vzpomínkách a v každém okamžiku našeho života.“ 

„Vzpomínky jsou něco, co nám zůstává, když už nemáme nic jiného. Jsou to nejcennější poklady naší duše.“ 

„Každá památka na zemřelé je jako květina, kterou kladeš na jejich hrob. Rozkvete a zanechává vůni ve tvém srdci.“ 

I když odešli, jejich láska nás stále obklopuje.“

„Vzpomínky jsou zářivé svíčky, které osvětlují naši temnotu a ukazují cestu k našim milovaným.“ 

Dušičky a Halloween

Dušičky a Halloween jsou dva různé svátky, které mají odlišný původ, tradice i významy. Zatímco Dušičky jsou svátek typický svou poklidnou a zbožnou atmosférou, během kterého se s úctou vzpomíná na zesnulé, Halloween je svátkem plným zábavy, kostýmů a strašení. Oba svátky mají své jedinečné tradice, které oslavují vzpomínky na zesnulé, v čem se tedy tyto svátky liší? 

Datum svátků:

 • Dušičky se slaví 2. listopadu a jsou spojeny s křesťanským kalendářem.
 • Halloween se slaví 31. října a má kořeny v keltských tradicích.

Původ a význam:

 • Dušičky jsou křesťanský svátek, který slaví památku zemřelých. Je to doba, kdy se lidé modlí za duše zemřelých a navštěvují hřbitovy, aby zapálili svíčky a ozdobyli hroby svých blízkých. Dušičky mají hlubokou a klidnou atmosféru, kdy lidé s láskou a úctou vzpomínají na své zesnulé.
 • Halloween má původ v keltském svátku Samhain, který slavil konec léta a začátek zimy. Dnes je Halloween spíše komerční svátek, který charakterizují oslavy v kostýmech a strašidelné a hry pro děti. Tento svátek je tedy spojen s kostýmy, strašidelnými dekoracemi, dlabáním dýní a koledováním “trick or treat”.

Jsou dušičky státní svátek?

V některých zemích jsou Dušičky státním svátkem, v České republice tomu tak není. I přes to většina lidí alespoň večer vyrazí na hřbitov nebo na návštěvu k rodině. 

Dušičky v praxi

Zvyklosti spojené s Dušičkami se mohou lišit v různých regionech a kulturách. Někde se lidé scházejí na hřbitovech, jinde se konají bohoslužby a modlitby za zemřelé. Každá tradice je však spojena s úctou památce zesnulých a zachováním rodinných tradic.

Zde je několik příkladů, jak se Dušičky slaví v jiných zemích:

 • Mexiko: V Mexiku jsou Dušičky známé jako „Día de Muertos“ a jsou jedním z nejvýznamnějších svátků. Oslavy začínají 31. října a trvají až do 2. listopadu. Lidé vytvářejí speciální oltáře (ofrendas) v domácnostech a na hřbitovech, na kterých umisťují obrázky zesnulých, květiny, jídlo, svíčky a další předměty, které měli rádi. Oslavy jsou plné barevných kostýmů, kostlivců a dýní, a lidé se účastní dušičkových průvodů a karnevalů.
 • Filipíny: Na Filipínách se Dušičky nazývají „Araw ng mga Patay“ nebo „Undás“. Je to čas, kdy se rodiny shromažďují na hřbitovech a zdobí hroby květinami, svíčkami a korálky. Lidé tráví čas u hrobů svých blízkých, modlí se a vzpomínají na jejich životy. Místní trhy nabízejí květiny a svíčky speciálně určené pro tuto příležitost.
 • USA: V USA jsou Dušičky jako „All Saints‘ Day“ A Halloween dva odlišné svátky, které mají svůj vlastní charakter a tradice. Halloween je oslavou zábavy, kostýmů a sladkostí, zatímco Dušičky jsou klidným a zbožným svátkem, během kterého se uctívají památky na zemřelé a modlí se za jejich duše. 

Závěr

Dušičky jsou významným svátkem, který nám dává příležitost vzpomenout si na naše zesnulé blízké a projevit jim úctu a lásku. Během Dušiček si připomeňme, jak důležití byli a stále jsou pro náš život. Zastavme se, zapalme svíčku a uvijme věnec. Projděme se po rozzářeném hřbitově a pociťme všechnu tu lásku a vzpomínky. Sejděme se s našimi milovanými v podvečer tohoto krásného svátku a vyprávějme si o těch, kteří už tady s námi nejsou. Ztišme se a vzdejme úctu.

 

v

Partnerské organizace

Jsme hrdým členem profesních spolků a významným partnerem těchto organizací.