Aktuality

  

Rozloučení s paní Věrou Gondolánovou

S velkou lítostí oznamujeme, že nás navždy opustila paní Věra Gondolánová. „Odešla po dlouhé nemoci, tak jak jsem ji znal... krásná, hrdá, statečná a pro mě nejtalentovanější ...

Více

Rozloučení s paní Evou Pilarovou

S velkou úctou a pokorou jsme měli možnost vypravit obě rozloučení s Velkou zpěvačkou paní Evou Pilarovou. První rozloučení muselo být v úzkém kruhu rodiny z důvodů těžké s...

Více

Rozloučení s Janem Skopečkem

Dne 3. 8. 2020 jsme se rozloučili ve Velké obřadní síni krematoria Strašnice se zasloužilým umělcem Janem Skopečkem. Pohřební ústav PEGAS CZ děkuje za důvěru, kterou v nás rod...

Více

Upozornění na dočasné snížení klientského komfortu v souvislosti s přijetím krizových opatření pro prevenci šíření koronaviru.

Vzhledem k současné mimořádné situaci s onemocněním SARS-CoV-2 a k ochraně Vašeho zdraví i zdraví našich zaměstnanců jsme dle doporučení státního zdravotního ústavu a krajské ...

Více

Naše pobočky zůstávají otevřené! Smuteční obřady se neruší!

Ani poslední omezení vlády ČR, se nevztahují na pohřebnictví. S úřadem vlády jsme v kontaktu prostřednictvím oborové organizace UNIE POHŘEBNÍCH SLUŽEB, z.s. a podle našich inf...

Více

Smuteční setkání

Jako první pro Vás připravujeme rozloučení formou smutečního setkání. Tento způsob rozloučení se zesnulým je dnes známý například z Německa, zemí Beneluxu či USA. Jedná se ...

Více

Repatriace

Jsme největší poskytovatel těchto služeb v ČR. Zahraniční oddělení provádí repatriace zesnulých po celém světě a to jak českých občanů zpět do ČR, tak i cizích státních pří...

Více

Rozloučení s mistrem Karlem Gottem

Rádi bychom poděkovali rodině Karla Gotta za důvěru, se kterou se na nás obrátila pro vypravení mistrova pohřbu. Bylo nám ctí, že jsme mohli svým úsilím přispět k důstojném...

Více

Nová služba - Rozloučení v rodinném prostředí

Pohřební ústav PEGAS CZ nabízí novou službu Rozloučení v rodinném prostředí Pohřební ústav PEGAS CZ Vám exkluzivně nabízí možnost provedení smutečního rozloučení s Vaším...

Více

Partnerské organizace

Jsme hrdým členem profesních spolků a významným partnerem těchto organizací.