Rozloučení s urnou

  

Prohlédněte si varianty posledního rozloučení s urnou

Po provedení kremace můžeme zajistit pozůstalým důstojné rozloučení s urnou. Tento obřad může mít různou podobu. Nejčastěji se volí rozloučení s urnou v obřadní síni, je ale možné provést rozloučení také v kostele či kapli nebo přímo na zvoleném pohřebišti. Po rozloučení následuje uložení urny do hrobu či kolumbária (urnového háje) či rozptyl popela na rozptylové loučce.
Rozloučení s urnou nemusí proběhnout ihned po úmrtí zemřelého a poskytuje tak více času na přípravu obřadu, případně jej volí pozůstalí, kteří si chtějí po nějakou dobu ponechat urnu doma a až poté uložit. Jedná se o pietní akt, jehož podobu si zvolíte podle vlastních představ, včetně délky a průběhu.
v

Partnerské organizace

Jsme hrdým členem profesních spolků a významným partnerem těchto organizací.