Všechny varianty

Pohřeb bez obřadu EKONOMIK

Jedná se pouze o pouhé zpopelnění bez účasti pozůstalých. Na přání objednavatele pohřbu zajišťujeme přítomnost u kremace nebo provedení zpopelnění v přesně stanovenou hodinu. Výstav zemřelého před zpopelněním nebo uložením do země provádí naše pohřební služba v závislosti na hygienických předpisech.

 

Pohřební služba PEGAS CZ Vám nabízí možnost využít nabídku pohřbu bez obřadu EKONOMIK, který obsahuje:

  • Převoz zesnulého z místa úmrtí do chladícího zařízení v převozní rakvi
  • Úprava zesnulého a převlečení do vlastního oděvu, pokud je k dispozici
  • Uložení zesnulého do konečné kremační rakve, odpovídající normě ČSN (typ DP)
  • Základní vybavení rakve
  • Zpopelnění je možné v Pražských krematoriích Strašnice a Motol nebo v krematoriu v Táboře
  • Příprava a tisk klasického parte do 25 ks
  • Vydání úřední urny s ostatky zesnulého
  • Zajištění administrativních úkonů pro vydání úmrtního listu
  • Převzetí kartičky pojištěnce

 

Informace o ceně pohřbu bez obřadu EKONOMIK Vám podáme na NONSTOP lince (+420) 800 176 423.

Cena nezahrnuje přeúčtované náklady dalších pohřebních služeb nebo jiných zařízení.

Máte zájem o tuto službu nebo potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

v

Partnerské organizace

Jsme hrdým členem profesních spolků a významným partnerem těchto organizací.