Vdovský důchod - základní informace, postup žádosti a podmínky získání důchodu

  
Vdovský důchod - základní informace, postup žádosti a podmínky získání důchodu

Když navždy odejde váš životní partner, mění se také vaše finanční situace a je dobré zažádat o vdovský důchod. Nevíte, zda máte nárok, nebo jak podat žádost o vdovský důchod? V tomto článku najdete všechny potřebné informace, včetně podmínek pro nárok na důchod, jak a kde žádost podat i jakou dokumentaci je nutné přiložit.

Kdo má nárok na vdovský důchod?

Nárok na vdovský důchod podle zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) má:

 1. Manželka/manžel zemřelého pojištěnce, pokud byli manželé po dobu nejméně 1 roku, nebo pokud měli spolu dítě.
 2. Vdova/vdovec, která/ý dosáhla věku důchodového (63 let pro ženy narozené od roku 1956 a později, 65 let pro muže narozené od roku 1954 a později)
 3. Vdova/vdovec, jejíž/jeho příjmy nepřekročí určitou hranici, která se každoročně stanovuje a odvíjí se od výše průměrné mzdy v ekonomice.

Jak a kde podat žádost o vdovský důchod?

Žádost o vdovský důchod lze podat na příslušném místním pracovišti České správy sociálního zabezpečení, nebo online přes webové stránky této instituce.

Možnosti podání žádosti:

 1. Osobní podání žádosti: Můžete si sjednat schůzku na ČSSZ a podat žádost o vdovský důchod osobně. Na schůzce Vám budou poradci k dispozici a pomohou Vám vyplnit potřebné formuláře.
 2. Písemné podání žádosti: Žádost můžete podat také písemně. Stačí si stáhnout formulář z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí a následně ho vyplnit, podepsat a odeslat poštou na  České správy sociálního zabezpečení.
 3. Elektronické podání žádosti: Žádost můžete podat také elektronicky přes portál veřejné správy. K podání elektronické žádosti budete potřebovat elektronický podpis.

Jaké dokumenty jsou potřebné k podání žádosti?

Pro podání žádosti o vdovský důchod v České republice je potřeba následující dokumentace. Je důležité mít všechny potřebné dokumenty připravené před podáním žádosti. Pokud nejsou všechny dokumenty k dispozici, může to vést k zpoždění schválení žádosti o vdovský důchod.

Pokud zesnulá osoba pobírala důchod:

 1. Žádost o vdovský důchod: Tento formulář musí být vyplněn a podepsán žadatelem. Lze ho získat na místní pobočce sociálního pojištění nebo na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení – formulář ZDE.
 2. Úmrtní list (od obecního úřadu nebo zdravotnického zařízení)
 3. Potvrzení o výši důchodů, které případně příjemce již pobírá (může se jednat například o starobní důchod)
 4. Doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný průkaz totožnosti)
 5. Oddací list (doklad o trvání manželství)
 6. Doklad o výši příjmů (např. potvrzení o výši důchodů, výpis z účtu, daňové přiznání)

Lhůta na podání žádosti a lhůta vyřízení

Limitem pro výplatu důchodu je 5 let zpátky, poté nárok na výplatu jednotlivých splátek zaniká. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o vdovský důchod je 90 dní.

Jak vypočítat vdovský důchod:

Při výpočtu výše důchodu je důležité znát několik faktorů, jako jsou příjmy a délka manželství. Existuje několik webových stránek, které nabízejí kalkulačku vdovského důchodu, aby se lidé mohli snadno dozvědět, kolik mohou očekávat. Zde jsme pro vás připravili tři tipy na kalkulačku:

Kalkulačka vdovského důchodu na webu peníze.cz

Kalkulačka vdovského důchodu na webu finance.cz

Kalkulačka vdovského důchodu na webu kurzy.cz

Jak dlouho se vyplácí vdovský důchod?

Obecně platí, že dočasný vdovský nebo vdovecký důchod se vyplácí po dobu 1 roku. Pokud však vdova nebo vdovec dosáhne věku pro starobní důchod, může přejít na starobní důchod. Pokud zůstane vdova nebo vdovec invalidní, může pobírat invalidní důchod. Pokud jsou splněny určité podmínky, může vdova nebo vdovec pobírat vdovský nebo vdovecký důchod i delší dobu.

Pokud stále potřebujete poradit, nebojte se na nás obrátit.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na NONSTOP lince naší pohřební služby +420 800 176 423.

- Mohlo by Vás zajímat -
Vyklizení bytu po zemřelém

Vyklizení bytu po zemřelém

Smrt blízkého člověka může být nečekaná, ale vždy je tragick...
Více
Jak získat hrobové místo: koupě, pronájem, odprodej

Jak získat hrobové místo: koupě, pronájem, odprodej

Pokud přemýšlíte nad pořízením hrobového místa, je dobré sez...
Více
Slovník pojmů: pohřby a pohřebnictví

Slovník pojmů: pohřby a pohřebnictví

Možná jste nedávno narazili na termín, jehož význam vám není...
Více
v

Partnerské organizace

Jsme hrdým členem profesních spolků a významným partnerem těchto organizací.