B2B

Oznámení o zajišťování převozů a uložení zemřelých pro Institut Na Pleši

 

Vážení kolegové,

Oznamujeme Vám, že Pohřební ústav Pegas CZ s.r.o. na základě platného smluvního vztahu plynoucího ze zákona 256/2001Sb, §4, odstavec 4 zajišťuje od 21. 3. 2013 pro Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o., převozy zesnulých k pitvě a dále přechodné uložení těl zemřelých a jejich převozy do chladicího zařízení Studničkova 2, Praha 2, kde je následně možné zesnulé vyzvednout.

Převoz ze zdravotnického zařízení Na Pleši do chladicího zařízení Studničkova 2 zajišťujeme zdarma a nebudeme jej nijak účtovat při výdeji zesnulých jiným pohřebním službám.

Mimopražským pohřebním službám, pro které je dojezdová vzdálenost do našeho chladícího zařízení větší, než by byla vzdálenost do místa úmrtí a mohli by si tedy vůči pozůstalým nárokovat vyšší cenu za převoz zesnulého, nabízíme po předchozí vzájemné dohodě převoz zemřelých do jejich působiště a to rovněž bezplatně.

Použití chladicího zařízení po uplynutí zákonné bezplatné doby 48 hodin od úmrtí nebo provedení pitvy bude všem pohřebním službám účtováno dle platného ceníku.

Vážíme si důvěry, kterou nám Institut Na Pleši projevil a věříme, že tímto naším opatřením nebude a nesmí docházet k prodražení pohřbů u našich kolegů a především že společnost Pegas CZ se tak bude chovat šetrně k citům pozůstalých a mravnímu cítění veřejnosti.

 

Ing. Jiří Haman

 

jednatel společnosti

 

Kontaktní informace

Pohřební ústav Pegas CZ s.r.o.
Kateřinská 13
Praha 2, 120 00
IČo: 25631845

Č.ú: 2111035002/2700

zapsáno 15.12.97 u Městského soudu v Praze odd. c, vložka 56424

E-mail:

Otevřeno:

Pondělí - Pátek 7.30 - 17.00
Sobota - Neděle 10.00 - 15.00

Telefony

+420.224 942 048
+420.224 941 453

Zahraniční oddělení 

+420.606 614 013

Pohřební ústav Pegas CZ s.r.o. je členem sdružení pohřebnictví.      

 

Zásady ochrany osobních údajů

Informace pro spotřebitele

Informace o využití cookies

Kontaktní informace

Pohřební ústav Pegas CZ s.r.o.
Kateřinská 13
Praha 2, 120 00
IČo: 25631845

Č.ú: 2111035002/2700

zapsáno 15.12.97 u Městského soudu v Praze odd. c, vložka 56424

E-mail:

Otevřeno:

Pondělí - Pátek 7.30 - 17.00
Sobota - Neděle 10.00 - 15.00

Telefony

+420.224 942 048
+420.224 941 453

Zahraniční oddělení 

+420.606 614 013

Pohřební ústav Pegas CZ s.r.o. je členem sdružení pohřebnictví.      

 

Zásady ochrany osobních údajů

Informace pro spotřebitele

Informace o využití cookies